Gerjanne Vennegoor promovendus in evaluatie Gezonde School-aanpak

Gerjanne Vennegoor is op 1 april in Maastricht gestart als promovendus in de landelijke evaluatie van de Gezonde School-aanpak. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi, en TNO.

“Heel mooi dat ik binnen zo’n breed consortium onderzoek mag doen”,

vertelt Gerjanne Vennegoor.

De Gezonde School-aanpak is een landelijk programma dat zich richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de jeugd via het onderwijs. Het wordt gecoördineerd door het RIVM Centrum Gezond Leven, GGD GHOR Nederland en de drie onderwijsraden (PO, VO, MBO). Scholen ontvangen extra geld, training en ondersteuning van professionals in gezondheidsbevordering. Per thema kunnen de scholen een kwaliteitskeurmerk (vignet) verwerven, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en roken en alcohol.

In de evaluatie van de aanpak werken praktijkprofessionals, onderzoekers en twee promovendi de komende jaren samen. Zij willen antwoord geven op de vraag of de aanpak de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs daadwerkelijk bevordert. Daarbij onderzoeken zij ook nadrukkelijk wat nodig is om het programma effectief te laten zijn.

Gerjanne Vennegoor richt zich als promovendus op factoren op school en regio niveau die de implementatie van de aanpak op school beïnvloeden.

“Hoe we dit precies gaan onderzoeken, zijn we op dit moment als onderzoeksteam vorm aan het geven. Daarbij zullen we zeker nauw samenwerken met de praktijk.”

Voor meer informatie, kijk op Gezondeschool.nl

Lees ook het websiteportret met Gerjanne Vennegoor.