Geboortezorg biedt volop kansen voor preventie

Het beter begeleiden van zwangere vrouwen in een kwetsbare positie helpt hen om hun kinderen gezond op te laten groeien.

“Niet alleen fysiek, maar juist ook mentaal”,

zegt verloskundige Nelleke Gosker van het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden. Hier werken het medische en sociale domein al langer samen om kwetsbare, zwangere vrouwen vroegtijdig op te sporen, met als uiteindelijk doel: een kansrijke start voor elk kind.

“Preventie is lange tijd een ondergeschoven kindje geweest in de geboortezorg. Terwijl dit juist volop kansen biedt om kinderen gezond op te laten groeien”,

vertelt verloskundige Nelleke Gosker, die lid is van de stuurgroep van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Die coalitie zet onder andere in op het verbinden van het medische en sociale domein: in Zuid-Limburg wordt daar volop aan gewerkt en Meppel kan hierin mogelijk als voorbeeld dienen.

“In onze verloskundige praktijk leggen wij al sinds 2016 de verbinding met het sociale domein. Zo komen we zwangere vrouwen die kwetsbaar zijn eerder op het spoor, bijvoorbeeld in situaties van huiselijk geweld.”

Volgens Nelleke Gosker is het belangrijk om goed naar deze vrouwen te luisteren en hen in hun eigen kracht te zetten.

“Wij gaan in onze praktijk uit van positieve gezondheid: vrouwen weten vaak heel goed aan welke hulp zij behoefte hebben.”

Samen met de kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg heeft de praktijk een werkwijze ontwikkeld, waarbij een JGZ-verpleegkundige zwangere vrouwen in een mogelijk kwetsbare situatie thuis bezoekt. Zo worden problemen eerder opgespoord en kan indien nodig vroegtijdig begeleiding worden ingezet.

“Vrouwen en hun gezin zijn dan beter voorbereid als het kind geboren wordt en het kind kan in een meer stabiele situatie opgroeien. En dat is weer goed voor de gezondheid van het kind.”

De praktijk werkt verder met centering pregnancy: hierin komen zwangere vrouwen in groepen samen.

“Eerst worden de medische controles uitgevoerd en vervolgens worden anderhalf uur lang allerlei onderwerpen besproken.”

Dat varieert van verloskundige onderwerpen tot zaken als anticonceptie en huiselijk geweld.

“Buiten deze sessies om hebben de vrouwen contact met elkaar via de app en bespreken ze van alles, voor en na de geboorte van het kind. Zo versterken ze elkaar. Ook dat werkt preventief”,

besluit Nelleke Gosker.

Op 10 september a.s. is Nelleke Gosker te gast bij de provincie Limburg om haar ervaringen te delen.