FemCure: groot vervolgonderzoek naar anale chlamydia bij vrouwen

chlamydiatest_envelopperesDe GGD Zuid Limburg start samen met de GGD’en in Rotterdam en Amsterdam het onderzoek FemCure. Het doel van dit onderzoek is een beter inzicht te verwerven in hoe vrouwen anale chlamydia krijgen en overdragen. “We richten ons daarbij op vrouwen die de soa poli bezoeken en die behandeld worden voor een vaginale of anale chlamydia”, vertelt onderzoekster Lisanne Eppings.

Zij werkt op de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu van de GGD Zuid Limburg. De afdeling SIM coördineert FemCure, een onderzoek dat geldt als het vervolg op het promotieonderzoek van Geneviève van Liere. Zij promoveerde op 14 december aan de Universiteit Maastricht op het onderzoek getiteld: ‘Chlamydia trachomatis testing policy and control: the neglected role of the anorectal site’. Daaruit blijkt dat vrouwen veel vaker worden getroffen door een anale chlamydia infectie dan tot nu toe werd aangenomen. Zo stelt Geneviève van Liere dat bij vrouwen met een hoger risico op een dergelijke infectie op de soa poli de helft van de gevallen wordt gemist. Gaat het om algemene vrouwelijke soa poli bezoekers, dan betreft het zelfs twee derde van de gevallen.

“In FemCure, waar we in februari mee beginnen, gaan we verder onderzoeken hoe dit komt. Daarbij richten we ons op de bacteriën die we vinden op zelftests van de deelneemsters aan het onderzoek.”

Het zal in totaal om 400 deelneemsters gaan. Zij hebben een anale of vaginale chlamydia en worden daar op de soa poli voor behandeld. Bedoeling is dat deze vrouwen na de behandeling met antibiotica gedurende een periode van drie maanden verschillende keren zelf een test afnemen. In het onderzoek worden deze zelf afgenomen tests vervolgens geanalyseerd. Daarbij worden technieken ingezet waarmee dode en levende bacteriën van elkaar gescheiden kunnen worden.

“We gaan kijken hoeveel bacteriën aanwezig zijn, of deze levensvatbaar zijn en hoe de chlamydia infectie zich gedurende de drie maanden na de behandeling ontwikkelt”, zegt Lisanne Eppings.

Uiteindelijk hopen de onderzoekers het testbeleid voor het opsporen van chlamydia verder te kunnen verbeteren. Overigens heeft het onderzoek van Geneviève van Liere op de soa poli in Zuid Limburg en een aantal poli’s in ons land al geleid tot een wijziging van het testbeleid voor mannen die seks hebben met andere mannen (MSM). Deze groep wordt op deze poli’s nu standaard op drie plekken op het lichaam getest. Alvorens het testbeleid voor alle vrouwelijke poli-bezoekers aan te passen, wilde de afdeling SIM eerst nader onderzoek doen. Dat gaat nu in FemCure gebeuren.

Vanaf eind januari is meer informatie over dit onderzoek te vinden op: www.femcure.nl