Evaluatie van de Gezonde School- aanpak gehonoreerd door ZonMw

Bevordert de Gezonde School-aanpak (GSA) daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Dat is de kernvraag in de evaluatie van deze innovatieve aanpak, waar ZonMw acht ton subsidie voor verstrekt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi, en TNO.

“We zijn allemaal ontzettend blij met deze subsidie”,

vertelt Patricia van Assema.
Zij is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht en is een van de kernonderzoekers in de evaluatie.

“Het is geen eenvoudige opdracht, maar wel super relevant. Want we gaan niet alleen onderzoeken of de Gezonde School-aanpak effectief is, maar ook wat nodig is om de aanpak effectief te laten zijn. We willen weten wat er precies gebeurt, zodat we ook adviezen kunnen geven over hoe de aanpak mogelijk verbeterd kan worden.”

Gezonde School is een landelijk programma dat is bedoeld om via het onderwijs een gezonde leefstijl bij de Nederlandse jeugd te stimuleren. De samenwerking tussen alle partners wordt geleid door het RIVM Centrum Gezond Leven. Het programma vormt een aanvulling op de reguliere ondersteuning door de GGD. Met het programma Gezonde School ontvangen scholen extra geld, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals in gezondheidsbevordering. Per thema kunnen de scholen een GSA-kwaliteitskeurmerk (vignet) verwerven, bijvoorbeeld op de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol, Welbevinden en Relaties en seksualiteit. Meer dan 1500 scholen hebben hier al gebruik van gemaakt. Het is de bedoeling het programma de komende jaren nog op veel meer scholen te introduceren.

De komende vier jaar gaat het samenwerkingsverband het effect van de GSA op gezondheid, leefstijl, het welbevinden en de schoolprestaties van leerlingen nader onderzoeken. Patricia van Assema:

“Daarnaast kijken we naar hoe scholen de GSA uitvoeren. Sommige scholen zijn heel enthousiast, anderen veel terughoudender. We   onderzoeken ook hoe de begeleiding vanuit de GGD verloopt. Het mooie aan dit onderzoek is dat we allemaal onze eigen expertise en netwerken kunnen inbrengen. En dat zowel de praktijk als het wetenschappelijk onderzoek hierin vertegenwoordigd zijn.”

Behalve de praktijkprofessionals en onderzoekers, gaan twee promovendi met de evaluatie aan de slag.

“We zitten nog midden in de sollicitatieprocedure, maar hopen zo snel mogelijk te kunnen beginnen”,

besluit Patricia van Assema.

Voor meer informatie, kijk op Gezonde School en op de themapagina Opvoeding en Onderwijs.