Elkaar helpen en ontmoeten in de nieuwe Ruilwinkel in Vaals

Omar Amin

Elkaar helpen en elkaar ontmoeten, dat zijn twee belangrijke functies van de nieuwe Ruilwinkel in Vaals. Het initiatief voor de winkel komt voort uit het project Alle kansen voor kinderen in deze gemeente. Op 17 maart werd de Ruilwinkel feestelijk geopend door de wethouders Jean-Paul Kompier en Paul de Graauw.

“Nu gaan we onderzoeken wat het effect van deze winkel is”,

vertelt Lotte Prevo.

Als promovendus verbonden aan de academische werkplaats is zij onderzoeker in dit project, dat eerder van start ging met een subsidie van het Fonds Nutsohra. Feitelijk gaat het om het ontwikkelen van een nieuwe aanpak, met als doel: het verbeteren van de situatie van gezinnen in een achterstandspositie. In Alle kansen voor kinderen  werkt de gemeente Vaals samen met de academische werkplaats/GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht. Zo werd als eerste een expositie georganiseerd met foto’s die laten zien wat het betekent om met weinig geld rond te komen. Acht gezinnen maakten de foto’s zelf en toonden op die manier wat ze graag zouden willen aanpakken of waar ze tegenaan lopen. In het vervolg werden werkgroepen gevormd, waar Lotte Prevo er een van leidt.

“Uiteindelijk hebben we samen met de gezinnen vier thema’s benoemd die voor hen belangrijk zijn, te weten: elkaar helpen, elkaar ontmoeten, mobiliteit en je veilig voelen. De Ruilwinkel komt tegemoet aan de eerste twee thema’s, maar draagt ook bij aan de andere thema’s. Want door meer mensen te ontmoeten, gaan mensen zich mogelijk veiliger voelen. En we horen al dat mensen elkaar aanbieden om spullen op te halen als iemand geen vervoer heeft. Dan heb je het over mobiliteit”,

vertelt Lotte Prevo.

De Ruilwinkel is gevestigd in een winkelpand aan de Kerkstraat 46 in Vaals dat al zeven jaar leegstond. Vrijwilligers gingen aan het werk in dit pand en toverden het om in een aantrekkelijke winkel. Leden ontvangen punten door spullen te brengen (bijvoorbeeld kleding en speelgoed) of door een dienst te leveren (bijvoorbeeld klein tuinonderhoud). De verdiende punten kunnen dan worden uitgegeven aan de spullen in de Ruilwinkel. Mensen die alleen spullen willen brengen, kunnen hun punten doneren aan een kansenfonds. Met die punten kunnen gezinnen worden geholpen die door omstandigheden zelf geen spullen kunnen inleveren, maar wel iets nodig hebben. Bovendien kunnen mensen elkaar ontmoeten in de Ruilwinkel.

“Zo sluit deze winkel ook aan bij thema’s als duurzaamheid, participatie en sociale cohesie. Overigens kan het best zo zijn dat werkwijzen nog worden aangepast als dat nodig blijkt”,

zegt Lotte Prevo. Zij gaat nu objectief zaken meten, zoals wie er komen, met welk doel en hoeveel spullen er worden geruild. Daarnaast gaat ze in gesprekken met de uitgangspunten van positieve gezondheid onderzoeken wat de effecten zijn op zaken als participatie en je gezond voelen. Daarbij richt zij zich op het bestuur, bezoekers en vrijwilligers.

“Zo willen we in kaart brengen wat de toegevoegde waarde van de winkel is voor de buurt en betrokkenen”,

besluit Lotte Prevo.

Bekijk meer van Ruilwinkel Vaals op Facebook.