Eerste reacties op leefstijlonderzoek peuterspeelzalen zijn positief

Kinderen_eten_in_kinderopvang compOuders en medewerkers van peuterspeelzalen lijken de aandacht voor gezonde voeding en beweging belangrijk te vinden. Dat is de eerste indruk van Ilona van de Kolk, die op 1 februari is gestart met een onderzoek op tien peuterspeelzalen in Sittard-Geleen. Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een interventie die peuterspeelzalen helpt om kinderen gezonder te laten eten en meer te laten bewegen.

Ilona van de Kolk is promovendus aan de onderzoeksschool NUTRIM van de Universiteit Maastricht. Zij werkt in het onderzoek samen met combinatiefunctionarissen van Ecsplore en de Stichting Spelenderwijs in Sittard-Geleen. Deze stichting is verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk in de stad. Ilona van de Kolk is het onderzoek begonnen met het houden van interviews. Op die manier inventariseert ze waar medewerkers en ouders zelf behoefte aan hebben.

“Ik heb inmiddels enkele ouders en medewerkers gesproken. De bereidheid om mee te werken is tot nu toe groot. Daarnaast geven zowel ouders als medewerkers aan dat zij de aandacht voor bewegen en gezonde voeding belangrijk vinden.”

In de eerste gesprekken met medewerkers kwamen ook al enkele knelpunten bovendrijven, zegt de promovendus.

“Sommige peuterspeelzalen staan behoorlijk vol en daardoor is er weinig ruimte om te bewegen. Zodoende worden er vrij veel activiteiten georganiseerd waarbij peuters aan tafel zitten. En uitwijken naar een nabijgelegen gymzaal is niet zo makkelijk, want daar krijgen basisschoolleerlingen vaak les in de ochtenduren.”

Ilona van de Kolk benadrukt dat het gaat om eerste indrukken, al heeft ze nu al de indruk dat er zeker verbetering mogelijk is. De komende maanden gaat ze verder met de inventarisatie. Op basis van pilots zal vervolgens een interventie ontwikkeld worden. Na de zomer volgt een nulmeting, waarin de beweeg- en voedingsgewoonten van de peuters in kaart worden gebracht. Vervolgens start de interventie. Met een meting verderop in de tijd, wordt onderzocht wat de effecten van de interventie zijn.

Lees ook het websiteportret van Ilona van de Kolk.