DISC-model bevordert samenwerking in het schoolgezondheidsbeleid

Omslag Proefschrift Katharina PucherEen integrale samenwerking in het schoolgezondheidsbeleid kan bevorderd worden als betrokken partijen kiezen voor een werkwijze gebaseerd op het DISC-model. De Gezonde School-coördinatoren spelen een belangrijke rol in deze werkwijze. Dat stelt Katharina Pucher in haar onderzoek ‘Optimizing intersectoral collaboration in school health promotion’ waarop ze op 14 december aan de Universiteit Maastricht promoveerde.

Katharina Pucher werkt inmiddels als onderzoeker aan de Universität Witten/Herdecke in Duitsland. Voor haar promotieonderzoek deed ze eerst een literatuurstudie gericht op de vraag wat voor scholen de redenen kunnen zijn om een schoolgezondheidsbeleid op te zetten. Die studie maakt duidelijk dat jongeren doorgaans beter presteren als ze hebben deelgenomen aan een gezondheidsprogramma. De aandacht voor gezondheid gaat evenmin ten koste van de prestaties in andere vakken.

Katharina Pucher: “Het gezondheidsbeleid op scholen is beslist zinvol, al moet naar de werkingsmechanismen en voordelen van een integrale benadering wel meer onderzoek worden gedaan. Als een integrale aanpak tot meer gezondheidswinst leidt, zouden we ook grotere effecten op leerprestaties mogen verwachten.”

In drie deelstudies evalueerde Katharina vervolgens de werkwijze gebaseerd op het DIagnosis of Sustainable Collaboration (DISC) model. Deze werkwijze is bedoeld om de samenwerking van gemeenten, scholen, GGD’en en ketenpartners in het schoolgezondheidsbeleid te verbeteren en duurzaam te laten zijn.

“In de praktijk blijkt de DISC-werkwijze goed bruikbaar om de sterke en zwakke punten in de samenwerking te analyseren en deze op grond van de analyse te verbeteren. Ook is duidelijk geworden dat een systematische aanpak de samenwerking kan bevorderen. Bovendien heeft het onderzoek laten zien dat de Gezonde School-coördinatoren een belangrijke rol in het hele proces spelen”, zegt Katharina Pucher.

Daarbij is het wel belangrijk dat de coördinatoren voldoende managementcapaciteiten (projectmanagement) hebben en ondernemerschap (verandermanagement) tonen. Tot slot is professionele ondersteuning van de coördinatoren zeer waardevol gebleken.

Het complete proefschrift van Katharina Pucher vindt u hier.