Community of Practice: onderzoek en praktijk leren van elkaar in onderzoek naar Gezonde School

Bevordert het programma de Gezonde School daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, trekken onderzoekers en praktijkprofessionals samen op in de evaluatie van het programma en zijn ze een Community of Practice gestart.

“De eerste bijeenkomst was meteen heel boeiend; het is duidelijk dat we van elkaar kunnen leren in dit onderzoek”,

zegt Gerard Molleman.
Hij is bijzonder hoogleraar Persoonsgerichte preventie aan het Radboudumc, manager bij de GGD in Nijmegen en verbonden aan de Academische werkplaats AMPHI. Als onderzoeker is hij nauw betrokken bij de evaluatie van de Gezonde School: dit is een programma dat is bedoeld om via het onderwijs een gezonde leefstijl bij de jeugd te stimuleren. Het programma wordt landelijk ondersteund door RIVM, GGD GHOR Nederland en de PO-, VO- en MBO-raad.

De evaluatie van de GS wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en AMPHI en TNO. Vragen waar het onderzoek op ingaat, zijn: in welke mate zijn scholen een gezonde school; hoe doen scholen het die op een andere manier aandacht besteden aan gezondheid; wat is de invloed van de context van de school hierop en hoe verloopt de ondersteuning vanuit regionale partijen? Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van de gezonde school is op de leefstijl van leerlingen, gezondheid en persoonsvorming alsmede hun schoolprestaties.

“Als onderzoekers willen wij graag weten of we wel de juiste vragen stellen. En daarvoor is het contact met de mensen die in het veld bezig zijn met de Gezonde School heel belangrijk: waar lopen zij tegenaan in de uitvoering? Welke tips hebben ze voor de uitvoering van het onderzoek? En hoe zorgen we voor voldoende draagvlak voor het onderzoek, zodat zij er ook veel aan hebben. Daarom willen we als partners met elkaar optrekken. Daarom komen we voortaan twee keer per jaar samen in de Community of Practice”,

vertelt Gerard Molleman.

De eerste bijeenkomst van de Community of Practice was op 16 januari in Nijmegen. Tal van betrokkenen waren aanwezig, variërend van vertegenwoordigers van de GGD, het onderzoek, het onderwijs, het RIVM en het Voedingscentrum en het landelijke Programma Gezonde School.

“Het is opvallend hoe oprecht geïnteresseerd iedereen in het thema is. Het was meteen heel boeiend om elkaar op deze manier te leren kennen. En het is duidelijk dat we van elkaar kunnen leren.”

Voor meer informatie Gezonde School.