Christian Hoebe: “Bijzonder jaar voor het onderzoek naar infectieziekten

Het is in alle opzichten een bijzonder jaar voor het onderzoek naar infectieziekten binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

“Heel bijzonder vanwege het coronavirus. En bijzonder goed als we kijken naar het aantal promoties en nieuwe onderzoeken”,

zegt Christian Hoebe, hoofd van de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van de GGD Zuid Limburg en hoogleraar Infectieziektebestrijding. Deze speciale editie van de nieuwsbrief is dan ook volledig gewijd aan het onderzoek naar de bestrijding van infectieziekten.

“Dezer dagen blijkt wel hoe belangrijk dat onderzoek is en hoe serieus je met infectieziekten om moet gaan. Zo is betrouwbaar onderzoek nodig om lessen te kunnen leren van de coronacrisis. Niet alleen biologisch en virologisch, maar ook maatschappelijk onderzoek. En dat is nu net waar wij als academische werkplaats sterk in zijn”,

zegt Christian Hoebe.

Het coronavirus drukt inmiddels duidelijk een stempel op het werk van de onderzoekers.

“Zelf ben ik heel veel met corona bezig”,

vertelt Christian Hoebe, die lid is van het landelijk Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert. Ook op andere niveaus adviseert hij bestuurders, zoals de burgemeesters in Zuid-Limburg. En hij onderhoudt contacten met de hele zorgketen, van huisartsen tot verpleeghuizen.

“Het is inderdaad heel erg druk, maar het is voor ons als onderzoekers wel een hele interessante periode.”

Zo wordt het onderzoek tevens inhoudelijk beïnvloed door de coronacrisis.

“Het is de vraag hoe we als academische werkplaats kunnen bijdragen aan het onderzoek naar het virus.”

Een goed voorbeeld noemt hij eerder onderzoek van de werkplaats naar infectiepreventie bij ouderen. De conclusie van dat onderzoek is dat het sociaal netwerk van ouderen een belangrijk aanknopingspunt biedt voor het in kaart brengen van hun kans op het krijgen van infectieziekten.

“Dat onderzoek willen we nu herhalen voor de risico’s die ouderen lopen om corona te krijgen.”

Een ander mooi voorbeeld noemt hij het inpassen van corona in onderzoeksvragen, zoals dat gebeurd is in het onderzoek naar vaccinatiebereidheid waar Veja Widdershoven mee is gestart (zie elders deze nieuwsbrief).

“Aan de andere kant zijn er onderzoekers die nu vertraging oplopen, omdat onderdelen van hun onderzoek door die anderhalve meter afstand praktisch niet uitvoerbaar zijn. Die onderzoeken hebben we moeten uitstellen, ook al is de financiering wel rond.”

Andere onderzoekers kunnen hun proefschrift dezer dagen wel afronden. Het gaat om Juliën Wijers, Petra Woestenberg, Ymke Evers, Jeanine Leenen, Stijn Raven en Volker Hackert.