“Breed netwerken is in het belang van gezondheid burger”

network-889351__180De GGD Zuid Limburg hecht sterk aan de vergaande samenwerking met andere partijen. “Gaat het om de gezondheid van de burger, dan gaat het tegenwoordig nadrukkelijk om optimaal kunnen participeren. Dan praat je niet alleen over gezondheid, maar ook over zaken als onderwijs en arbeid. Daarom kiest de GGD voor verbreding en werken we veel meer samen met andere partijen”, zegt Raymond Stijns.
Hij is hoofd van de afdeling Kennis & Innovatie van de GGD Zuid Limburg. Volgens Stijns is het logisch dat de GGD kiest voor het behoud van het netwerk van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. Ook blijft de GGD onder andere een belangrijke rol vervullen in het netwerk Voor Elkaar in Parkstad (VEiP). Aanvankelijk richtte dat netwerk zich specifiek op de veranderingen in de ouderenzorg. Maar met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het gebied van jeugd en arbeid, kreeg ook VEiP een breder karakter.

“Er zijn duidelijk veel meer aspecten die van invloed zijn op goed kunnen deelnemen aan de maatschappij. Naast gezondheid, spelen bijvoorbeeld werk en onderwijs een belangrijke rol. Dat blijkt ook uit het rapport dat de GGD vorig jaar heeft uitgebracht: De Limburg-factor.”

Als de GGD de gezondheid van mensen wil bevorderen en hen wil stimuleren om te participeren, is het dus belangrijk om met kennisdragers samen te werken.

“Zo is de Universiteit Maastricht een belangrijke kennisdrager voor ons. Dankzij de samenwerking met de universiteit kunnen wij ons werk versterken.” Andere kennisdragers bevinden zich in de wereld van gezondheid, arbeid en onderwijs. “Dat is de driehoek waarin we participatie kunnen beïnvloeden”, besluit Stijns.