Brede belangstelling voor rapport ‘Op zoek naar de Limburg-factor’

LimburgVan de provincie Limburg en de Limburgse GIDS-gemeenten tot de VU Amsterdam: er bestaat een brede belangstelling voor het rapport ‘Op zoek naar de Limburg-factor’ van de GGD Zuid Limburg. Sinds het uitkomen van het rapport dit najaar, heeft Maria Jansen het op diverse plaatsen toegelicht. Zij is vanuit de GGD aangesteld als hoogleraar Populatiegericht gezondheidsbeleid (Universiteit Maastricht).

“De reacties op het rapport zijn heel positief. Wat erg gewaardeerd wordt, is dat alles wat in Limburg met gezondheid te maken heeft hierin gebundeld is. Het rapport geeft een integraal beeld van factoren die van invloed zijn op onze gezondheid, zoals arbeid, scholing en opvoedingsondersteuning”, vertelt Maria Jansen.

Aanleiding voor het onderzoek, waartoe de provincie Limburg opdracht gaf, is de gezondheidsachterstand van Limburg en de hoge zorguitgaven in deze regio. Maria Jansen voerde het onderzoek uit. Co-auteur is Estella Kuppens, stafmedewerker communicatie bij de GGD. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en 17 interviews met uiteenlopende experts, zoals arbeidsmarktdeskundigen, historici, gezondheidswetenschappers en professionals uit de onderwijs- en jeugdzorgsector. Op basis van het onderzoek kwam Maria Jansen tot de conclusie dat Limburg gezondheidswinst kan boeken door te investeren in onderwijs, arbeid en opvoedingsondersteuning voor alle jonge ouders. Zij lichtte het rapport bij de provincie Limburg onder andere toe in de Statencommissie voor Cultuur en Samenleving.

“De reacties hier waren positief. De provincie beschouwt het rapport inmiddels als belangrijke input voor de sociale agenda 2016-2019. Het is uniek dat deze provincie breed aandacht voor gezondheid heeft”, vertelt Maria Jansen.

Zij lichtte het rapport ook toe tijdens een bijeenkomst van de 18 Limburgse GIDS-gemeenten in de Oranjerie in Roermond. GIDS staat voor Gezond in de Stad: de GIDS gemeenten in ons land ontvangen van de landelijke overheid extra geld om de gezondheid van inwoners van hun stad te stimuleren.

“Op die bijeenkomst waren veel beleidsmakers en wethouders. Ik ben toen vooral ingegaan op de vraag hoe je tot een bredere aanpak van gezondheidsproblemen kunt komen.”

Verder verzorgde Maria Jansen onder andere een presentatie bij partijpolitieke vergaderingen, zorgverzekeraar VGZ en de Limburgse ambassadeurs tegen kindermishandeling.

“In die laatste presentatie ben ik vooral ingegaan op de impact van sociale overerving: problemen gaan over van generatie op generatie. Met een goede opvoedingsondersteuning kun je daar mogelijk verandering in brengen.”

Wilt u meer weten? Lees hier het complete rapport ‘Op zoek naar de Limburg-factor’.