Boekje over de Gezonde Basisschool van de Toekomst verschenen: stoppen is geen optie!

Stoppen met de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Parkstad? Nee, dat is geen goed idee. Die reactie loopt als een rode draad door het boekje De Gezonde Basisschool van de Toekomst, Van leer- naar leefschool (PDF, 9MB),dat in april verscheen. Leerlingen, ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en bestuurders en schooldirecties; allemaal zijn ze positief over de veranderingen en willen ze er graag mee doorgaan.

Het boekje beschrijft de weg die onderwijsstichting Movare heeft afgelegd om vier basisscholen te kunnen laten starten als Gezonde Basisschool van de Toekomst; op twee scholen werd in november 2015 meer bewegen ingevoerd en op twee scholen daarnaast een gezonde lunch. “Het gaat om een compleet programma: van een ander dagritme en meer bewegen, tot gezond eten en sociale activiteiten”, vertelt Andrew Simons, programmanager van de Gezonde Basisschool van de Toekomst bij Movare. In het boekje komen alle betrokkenen aan het woord; zij vertellen zelf wat zij van de veranderingen vinden en hoe zij deze ervaren. Verder is er aandacht voor het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten.

Succes
Het boekje maakt duidelijk dat de resultaten van deze vernieuwende aanpak meer dan bemoedigend zijn: kinderen zijn zich vitaler en socialer gaan gedragen en vinden het leuker op school. Ook draagt de Gezonde Basisschool van de Toekomst bij aan de rechten van het kind op gezondheid, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. “Achteraf kunnen we zeggen dat het een succes is geworden. Maar de weg die is afgelegd, was vaak ingewikkeld. Dat laat het boekje ook zien”, zegt Maria Jansen, hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid en programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Zij schreef het boekje samen met tekstschrijver Karin Burhenne. Doel van het boekje: scholen inspireren en kennis delen, zodat andere scholen dit voorbeeld mogelijk gaan volgen. Het is ook bedoeld voor alle maatschappelijke partners die het onderwijs willen ondersteunen in de transitie van leer- naar leefschool.

Voortzetten
De uitvoering van De Gezonde Basisschool van de Toekomst werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, die deze aanpak de afgelopen jaren financieel ondersteunde: eind dit jaar loopt de subsidieperiode af. “Wij willen nu meer massa maken en opschalen. Of dat ook gaat lukken, is nog niet duidelijk. Maar ik ben optimistisch”, zegt Andrew Simons. Zo gaat Peel en Maas onder de noemer Lekker Fit op twee basisscholen met het programma starten en dit uitbreiden naar twaalf scholen. “Verder hebben we contact met enkele scholen in Zuid-Limburg die ons voorbeeld willen volgen. Uiteindelijk willen we opschalen naar twintig tot veertig scholen; dan kun je meer zeggen over de effecten en het is financieel ook gunstiger. Zo ontstaat er (nog) meer draagvlak, zowel landelijk, provinciaal als lokaal.” Dat de bewindvoerders van Onderwijs en Volksgezondheid waarschijnlijk zelf een kijkje komen nemen in Parkstad, draagt daar vast aan bij, verwacht Andrew Simons. Partners van het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg hebben ook de ambitie uitgesproken om de Gezonde Basisschool van de Toekomst flink te gaan opschalen, tenminste van 4 naar 40 scholen.