Bijeenkomst over MBO-knooppunt drukbezocht

De bijeenkomst over de vorming van MBO-knooppunten in Zuid-Limburg op 24 oktober in Maastricht kende een hoge opkomst.

“Er zijn zelfs meer mensen dan zich hebben aangemeld. Het is duidelijk dat het thema leeft. Vanavond verkennen we wat het ons en de studenten zelf brengt als je onderwijs en zorg verknoopt”,

zei gespreksleidster Simone van Trier bij aanvang van de bijeenkomst.
De organisatie van de bijeenkomst was in handen van het VISTA college, het Programmabureau Trendbreuk, de zestien Zuid-Limburgse gemeenten en de academische werkplaats.

‘Naar betere samenwerking Zorg – Onderwijs – Jeugd op het MBO’ luidde het officiële thema. Simone van Trier gaf als eerste het woord aan Maria Jansen, programmaleider van de academische werkplaats. Zij gaf een toelichting op de factsheet die het MBO in Zuid-Limburg in cijfers schetst. De belangrijkste conclusie van een eerste nulmeting is dat MBO-leerlingen in alle leefgebieden gemiddeld meer problemen hebben. Ze ervaren bijvoorbeeld een minder goede gezondheid, hebben hogere zorgkosten, voelen zich vaker eenzaam en hebben vaker last van overgewicht. Duidelijk is ook dat studenten op het MBO I en II het meest kwetsbaar zijn.

“Dat is niet een probleem van het MBO. Het is een probleem van ons allen dat we ook alleen met z’n allen kunnen oplossen”,

benadrukte Maria Jansen. Jos Kusters, de vertrekkend voorzitter van het college van bestuur van het VISTA College, zei het

“hartstikke fijn”

te vinden dat de cijfers nu op tafel liggen. Volgens hem doen professionals van de scholen fantastisch werk, maar is dat onvoldoende om de problemen op te kunnen lossen. Het VISTA College wil knooppunten van welzijn en zorg op de scholen inrichten vanuit de gedachte dat jongeren dan eerder hulp zullen zoeken. Als die hulp laagdrempeliger is, kunnen problemen eerder opgespoord en waar mogelijk verholpen worden, is de verwachting. Ook bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur leeft de gedachte dat knooppunten preventief kunnen werken.

“Wij zijn als ministerie dan ook zeer geïnteresseerd”,

vertelde Sander Baljé van OCW. Tijdens de bijeenkomst ging het publiek in groepjes met elkaar in discussie over de vorming van de MBO-knooppunten en wat daar voor nodig is.

“De opbrengst is enorm”,

concludeerde Simone van Trier na afloop. Zij kondigde aan dat de organisatie alle opmerkingen en adviezen gaat inventariseren voor het vervolg van de discussie. Dat vervolg moet er wat de centrale studentenraad beslist komen. Of, zoals student Naomi Huffner van die raad het zei:

“Ik vond het een super bijeenkomst. Graag meer van dit soort bijeenkomsten!”