Besmettingsincidenten onderwerp van onderzoek GGD Zuid Limburg

fotoprikaccidentDe GGD Zuid Limburg start een onderzoek in de regio naar mogelijke oorzaken van besmettingsincidenten buiten het ziekenhuis. Ook de omstandigheden waaronder incidenten plaatsvinden en hoe deze worden afgehandeld, zijn onderwerp van het onderzoek. “We willen meer inzicht in dit soort incidenten, zodat het mogelijk wordt om meer gerichte adviezen te geven over hoe hier mee om te gaan”, zegt Henriëtte ter Waarbeek, arts-unithoofd Infectieziekte- en tuberculosebestrijding van de GGD Zuid Limburg.

Bij besmettingsincidenten gaat het om het risico op de overdracht van de infectieziekten HIV, Hepatitis B of Hepatitis C. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 13.000 tot 15.000 besmettingsincidenten gemeld. In 95 procent van de gevallen gaat het om incidenten in de gezondheidszorg, voornamelijk prikincidenten. Veel publicaties hierover betreffen de ziekenhuizen.

“Maar ook buiten het ziekenhuis is sprake van incidenten, met name in verpleeg- en verzorgingshuizen. Naast prikincidenten, kun je denken aan krab- of bijtincidenten. Verder kunnen bijvoorbeeld huisartsen, politiemensen, tandartsen of kappers met een besmettingsincident worden geconfronteerd, net zoals de burger die een naald in een park vindt”, vertelt Henriette ter Waarbeek.

De GGD Zuid Limburg heeft in de afgelopen jaren het merendeel van de besmettingsincidenten buiten het ziekenhuis in deze regio afgehandeld.

“Wij schatten in elke situatie het besmettingsrisico in; bij een laag risico bestaat er kans op hepatitis B overdracht, bij een hoog-risico incident is er ook kans op hepatitis C en HIV besmetting. Zo hebben we contact met het slachtoffer en als de bron vindbaar is en mee wil werken, onderzoeken we of diegene een van de infectieziekten heeft. Op basis van de uitslag wordt er wel of niet verder gehandeld, bijvoorbeeld het vaccineren van het slachtoffer. Als brononderzoek niet mogelijk is, beoordelen we op basis van het soort incident de noodzaak van een behandeling.”

In de jaren 2006 tot en met 2014 registreerde de GGD 1000 meldingen en handelde die ook af.

“We hebben dus een schat aan data van de slachtoffers en de bronnen en daar gaan we nu onderzoek mee doen. We verwachten dat de resultaten inzicht zullen geven in (de relatie tussen) meerdere aspecten die een rol spelen bij een besmettingsincident.”

Door de data te analyseren ontstaat onder andere inzicht in beroepsgroepen die risico lopen, bij welke handelingen en in welke situaties. Ook zal de analyse inzicht bieden in de kans op daadwerkelijke besmetting en hoe incidenten zo adequaat en efficiënt mogelijk afgehandeld kunnen worden.

“Op basis daarvan kunnen we gerichte adviezen formuleren aan instellingen en arbodiensten en kunnen we het aantal besmettingsincidenten mogelijk terugdringen.”

Het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de regionale GGD vertegenwoordigers voor indiening bij het RIVM voor subsidiëring (het zogenaamde Programmabudget).