Beïnvloedt het coronavirus de vaccinatiebereidheid?

fbt

Beïnvloedt het coronavirus de bereidheid van jongeren om zich te laten vaccineren tegen de meningokokken en zo ja, hoe dan? Promovendus Veja Widdershoven van de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu van de GGD Zuid Limburg is een onderzoek gestart naar deze vraag.
De meningokokkenvaccinatie gaat deze maand volgens de planning door, maar is vanwege het coronavirus wel anders georganiseerd. Niet zoals gebruikelijk in een grote hal, maar individueel: in totaal ontvangen 5000 jongeren (geboortejaar 2006) in Zuid-Limburg een uitnodiging om zich op afspraak te laten vaccineren. Tussen elke afspraak zit vijf minuten.

“En dat is helemaal nieuw”,

vertelt Veja Widdershoven. Als onderdeel van haar promotieonderzoek gaat ze de vaccinatiebereidheid onder deze 5000 jongeren onderzoeken. Zowel jongeren die de prik komen halen als jongeren die dat niet doen, ontvangen een uitnodiging voor een online vragenlijst.

“We willen zo achterhalen welke factoren hun keuze bepalen. Zorgt corona er bijvoorbeeld voor dat ze niet komen, omdat ze bang zijn besmet te raken. Of komen ze juist wel, omdat ze bang zijn niet alleen corona te krijgen, maar ook een andere infectieziekte”,

zegt Veja Widdershoven. De verspreiding van de meningokokkenbacterie verloopt primair via tieners en kan een hersenvliesontsteking veroorzaken. Daarom krijgen jongeren tijdig een vaccinatie aangeboden.

In de vragenlijst die hen wordt voorgelegd komen meer factoren aan bod die hun keus om de prik wel of niet te halen, kunnen bepalen.

“Bijvoorbeeld op welke wijze zij beïnvloed worden door hun ouders en hoe die eventueel door andere ouders worden beïnvloed. Maar zoiets als de bereikbaarheid van de locatie, kan eveneens een rol spelen.”

Veja Widdershoven wil de vragenlijsten later dit jaar ook inzetten als de vaccinaties starten tegen BMR en DTP bij kinderen ouder dan 4 jaar en de vaccinaties tegen HPV bij pubermeisjes.

“Op deze manier willen we meer inzicht krijgen in de vaccinatiebereidheid van mensen. Tot 2018 is de vaccinatiegraad in ons land afgenomen en in 2018 is die gestabiliseerd. Maar het uiteindelijk doel is dat die vaccinatiegraad weer toeneemt. Misschien biedt dit onderzoek straks aanwijzingen om dit bevorderen.”