Bastian Ravesteijn tijdens eerste kennismaking: “Partijen in Zuid-Limburg willen echt van elkaar leren en kennis delen”

“Prachtig hoe in Zuid-Limburg wordt samengewerkt om de gezondheidsachterstand in te halen. Partijen willen echt van elkaar leren, delen kennis en gemeenten zetten hier allemaal effectief bewezen interventies in.”

 

Aan het woord is een enthousiaste Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics, de kartrekker van het landelijke Big Data onderzoek.

Op 18 oktober bezocht hij de regio voor een eerste kennismaking met partijen in Zuid-Limburg. Zo sprak hij met schoolbestuurder Marc Hendriks van Wereldwijs in Landgraaf over hoe die school een gezonde basisschool van de toekomst werd. Ook zat hij onder andere aan tafel met vertegenwoordigers van gemeenten, GGD-directie, jeugdzorgprofessionals en medewerkers van de afdeling Kennis en Innovatie van de GGD Zuid Limburg. En ’s avonds verzorgde hij tijdens de conferentie ‘Trendbreuk volop in actie’ een presentatie over de website KansenKaart.nl.

Zijn indruk van de samenwerking in de regio is ronduit positief.

“Op veel andere plaatsen in Nederland zijn partijen nog niet zo ver en zie je ook wel vaker dat los van elkaar steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden. Al is in Zuid-Limburg vast ook nog wel verbetering mogelijk.”

 

KansenKaart

Als gezondheidseconoom doet Ravesteijn onderzoek naar kansenongelijkheid in Nederland.

“Ik genereer feiten voor de discussie daar over”, zegt hij.

 

Zo ontwikkelde hij met Coen van de Kraats en Helen Lam de website KansenKaart.nl. Die maakt duidelijk dat de plek waar je wieg staat samenhangt met welke kansen je hebt, zonder dat we de precieze mechanismen weten.

“Het is een soort microscoop waarmee je naar kansenongelijkheid kijkt. Je kunt ermee inzoomen tot op postcode niveau. Zo zie je dat bijvoorbeeld in een gebied als Zuid-Limburg op fietsafstand grote verschillen bestaan in de kans op een goed inkomen, een hoog opleidingsniveau en geboorte-uitkomsten.”

 

Iedereen kan naar de KansenKaart kijken, van wetenschappers tot het grote publiek.

“Maar zeker voor beleidsmakers is de KansenKaart interessant. Zij kunnen op basis van de gegevens beleid ontwikkelen en bijvoorbeeld voorstellen doen voor het vestigen van een buurtcentrum, of bibliotheek.”

 

De KansenKaart is gebaseerd op de Amerikaanse website OppurtunityAtlas.org waar Bastian Ravesteijn als research fellow in Boston kennis mee maakte.

“Ik was daar destijds als een van de buitenlandse experts om te reflecteren op het Amerikaanse gezondheidssysteem. Overigens is onze KansenKaart nog niet uitontwikkeld. We gaan daar mee door. De tweede stap die we op enig moment willen zetten, is onderzoeken wat je aan de kansenongelijkheid kunt doen.”

 

Big Data

Het onderzoek naar het bieden van een kansrijke start met behulp van big data ziet hij als een kans om de vele data van de Jeugdgezondheidszorg, geboortezorg en CBS (kenmerken van ouders) samen te brengen en inzichten begrijpelijk en bruikbaar te maken voor professionals en ouders.

“Op die manier kunnen wij hen ondersteunen in het streven kinderen een kansrijke start te geven. De cijfers in KansenKaart.nl laten ook zien dat de eerste periode van je leven daar bepalend voor is. Als je al heel vroeg in het leven wat doet, heeft dat later bijvoorbeeld effect op de participatie en arbeidsdeelname van mensen, evenals het algehele welbevinden. Economisch gezien, zeggen we dan: als je investeert in het menselijk kapitaal, levert dat later iets op”, besluit Bastian Ravesteijn.