“AWPG Limburg gaat door!”

 

 

Het nieuwe AWPG team: v.l.n.r. Christian Hoebe, Rianne Reijs, Mandy Leurs-Stijnen, Nicole Dukers-Muijrers (niet op de foto: Brigitte van der Zanden en Ymke Evers)

Een team staat klaar om het werk van de AWPG Limburg voort te zetten. Want wist u dat de AWPG Limburg sinds 2015 samen met partners ruim 15 miljoen euro aan subsidiegelden heeft binnengehaald voor maatschappelijk relevante vraagstukken op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk binnen de publieke gezondheidszorg? Denk aan projecten als de Gezonde Basisschool van de Toekomst, monitoring van de Sociale Agenda van de Provincie Limburg, verbeteren van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein binnen Kansrijke Start (eerste 1.000 dagen van het leven) en evaluatie van de Gezonde School aanpak. En ook vraagstukken die in samenwerking met de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg aandacht krijgen, zoals uithuisplaatsingen en burgerschapsonderwijs voor Mbo-studenten.

Daarnaast is circa 10 miljoen euro aan subsidies geworven voor onderzoek naar infectieziekten en seksuele gezondheid; andere belangrijke aandachtsgebieden van de AWPG Limburg. Voorbeelden zijn onderzoek naar vaccinatiebereidheid, de sociaal-maatschappelijke aspecten van de Covid-19 pandemie, seksuele gezondheid onder jongeren, en het project ‘Limburg 4 Zero’ om te komen tot nul nieuwe HIV-infecties in Limburg.

Een overzicht van de prestaties van de AWPG Limburg en portretten van de onderzoekers en promovendi die verbonden zijn aan de AWPG Limburg vindt u hier.