“Academische werkplaatsen spelen belangrijke rol in vernieuwing van de regionale zorg”

Dirk Ruwaard“De maatregelen en initiatieven die de zorg neemt, moeten juist in de regio goed onderbouwd worden. In Zuid-Limburg kunnen de academische werkplaatsen daar een belangrijke faciliterende rol in spelen.” Dat betoogde Dirk Ruwaard op 28 augustus tijdens het Preuvenemint- symposium van het Maastricht UMC+, getiteld ‘Healthy Living: Netwerken in de regio’.

Als hoogleraar Public Health and Health Care Innovation (CAPHRI) en voorzitter van de vakgroep Health Services Research gaf Dirk Ruwaard tijdens het symposium een toelichting op de noodzaak en de rol van de academische werkplaatsen.

“De vraag naar zorg neemt nog steeds toe en wordt steeds complexer. De zorguitgaven blijven stijgen en ook de arbeidsmarkt komt steeds verder onder druk te staan. Dat vraagt om vernieuwing en dwingt ons om keuzes te maken. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar de zorg, maar ook naar preventie”, vertelde Ruwaard.

Hij benadrukte dat het bovendien noodzakelijk is om de aandacht te vestigen op de verschillen tussen de regio’s. Zo is de bevolking van Zuid-Limburg ongezonder, ligt het zorggebruik hier hoger, vergrijst de regio sneller en krimpt de (beroeps)bevolking sneller.

“Dat betekent dat maatregelen en initiatieven op regionaal niveau goed onderbouwd moeten worden. We moeten onderzoeken of die maatregelen werken en doelmatig zijn en dat is precies wat de academische werkplaatsen doen.”

Ruwaard beschreef de academische werkplaats als een (kennis)infrastructuur of netwerk waarin praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen regionaal en langdurig samenwerken aan het oplossen van relevante maatschappelijke en regionale vraagstukken. Drie van dergelijke werkplaatsen werden tijdens het symposium nader toegelicht. Maria Jansen deed dat voor de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, Jan Hamers gaf een toelichting op de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en Marieke Spreeuwenberg vertelde als laatste wat de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg inhoudt.

Voor meer informatie over de drie academische werkplaatsen, kijk op: www.academischewerkplaatslimburg.nl , www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl, www.academischewerkplaatsduurzamezorg.nl