Academische werkplaatsen in zuidelijk Nederland gaan nauwer samenwerken

003_045_VIMP_PRES_OFFLINE_DEF_01De twee Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in het zuiden van ons land gaan nog nauwer samenwerken. Samen bestrijken zij het werkgebied van 6 GGD’en: 1 in Zeeland, 3 in Noord-Brabant en 2 in Limburg. “De GGD’en worden met veel dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Door nog nauwer te gaan samenwerken, kunnen we kennis delen en voorkomen dat we onafhankelijk van elkaar op zoek gaan naar oplossingen”, zegt Maria Jansen, programmaleider van de AWPG Limburg.

Zo worden GGD’en geconfronteerd met de vraag hoe de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet beter met de publieke gezondheidszorg verbonden kunnen worden. Namens de AWPG Limburg neemt Petra Vranken het voortouw in de verdergaande samenwerking. Zij is senior adviseur van de afdeling Kennis & Innovatie van de GGD Zuid Limburg. Tweede kartrekker is Piet van der Smissen, projectmanager/coördinator Kennisdeling van de AWPG Brabant die valt onder Tranzo. De samenwerking van de academische werkplaatsen werd al eerder opgestart en met een subsidie van ZonMw gestimuleerd. Nu gaan partijen de banden nog verder aanhalen en het werkterrein verbreden. Zo staan in april en juni bijeenkomsten gepland waar medewerkers van de beide werkplaatsen vertegenwoordigd zullen zijn.

Maria Jansen: “In juni gaan promovendi, science practioners en onderzoekers van beide werkplaatsen beknopte presentaties verzorgen. Op die manier ontstaat een beter inzicht in wie waar mee bezig is en wat er gaande is in de beide werkplaatsen.”

Het is de bedoeling om deze bijeenkomst voor promovendi en science practioners jaarlijks te herhalen. Daarnaast wordt elk jaar een gezamenlijke bijeenkomst over een inhoudelijk thema georganiseerd. Zo staat voor 21 april een bijeenkomst in Eindhoven gepland over de plannen voor het verbreden van de monitoring door de GGD’en. Waar deze monitoring zich nu richt op de gezondheid van de bevolking, willen de betrokken GGD’en daarnaast ook de transitie in het sociale domein gaan monitoren (zie het tweede bericht in deze nieuwsbrief).

De website van Tranzo vindt u hier.
De website van de gezamenlijke AWPG’en vindt u hier.