Academische werkplaats bezocht gezondheidscongres in Brazilië

Nieuwsbrief juni - afbeelding nieuwsbericht 3 IMG_9714 resizeBezuinigen op publieke voorzieningen vertraagt het economisch herstel. Griekenland vormt daar een goed voorbeeld van, betoogde David Stuckler van Oxford University tijdens de opening van het congres van de International Union of Health Promotion and Education in Curitiba (Brazilië).

“Hij pleitte juist voor meer investeringen in publieke voorzieningen”, vertelt Maria Jansen van de academische werkplaats Limburg.

Zij bezocht het congres in Brazilië, dat van 22 tot 26 mei gehouden werd.

“Het betoog van David Stuckler was zeer interessant. Hij onderzocht hoe Griekenland en IJsland de financiële crisis in eigen land aanpakten. In Griekenland werd fors bezuinigd op publieke voorzieningen, zoals huisvesting en het onderwijs. Hier herstelde de daling van het Bruto Nationaal Product zich niet. In IJsland werd juist niet bezuinigd op publieke voorzieningen en kroop het BNP uit het dal omhoog”, vertelt Maria Jansen.

Het betoog paste precies in de thematiek van het congres: bevorderen van gezondheid en rechtvaardigheid/gelijkwaardigheid. Er waren 2000 deelnemers, voor een belangrijk deel Brazilianen. De overige deelnemers kwamen uit tientallen andere landen. De Nederlandse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van universiteiten, het primair- en middelbaar onderwijs en het voortgezet beroepsonderwijs, het RIVM en hogescholen.

“Met alle politieke ontwikkelingen in Brazilië was het een heel activistisch congres. Er is een grote kloof tussen arme en rijke mensen, tussen zieke en gezonde mensen. De behoefte aan meer solidariteit klonk overal in door, bijvoorbeeld in reacties op lezingen en in diverse demonstraties. Meer dan tijdens menig ander congres werd duidelijk dat gezondheid politiek is”, zegt Maria Jansen.

De overheid kan veel meer doen om de gezondheid van burgers te bevorderen, was de boodschap van veel lezingen. Vooral voor de meest kwetsbare burgers in tijden van recessie. “Zo ging een spreker bijvoorbeeld in op de vraag waarom we in Europa wel strakke protocollen voor hygiëne hanteren, maar niet voor de inrichting van de openbare ruimte. Waarom geen protocollen voor hoeveel vierkante meters groen, of aantallen speeltoestellen op een x aantal inwoners, of kinderen?” De academische werkplaats verzorgde een workshop over het thema ‘political theory and health promotion’. “In die workshop zijn we ingegaan op de vraag hoe je politieke theorieën kunt inzetten om de politieke, publieke en private samenwerking te versterken”, zegt Maria Jansen.