Aantal Gezonde Basisscholen in Zuid-Limburg wordt flink uitgebreid

Het aantal Gezonde Basisscholen in Zuid-Limburg wordt flink uitgebreid. Naast Landgraaf en Brunssum, krijgen ook Kerkrade, Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht en Simpelveld Gezonde Basisscholen. Dat is mogelijk dankzij de financiële steun van lokale overheden en – in enkele gevallen – die van de landelijke overheid.

“Ik ben heel blij met het bestuurlijke en ambtelijke enthousiasme in de regio. Het feit dat we nu regionaal gaan opschalen, vergroot de kansen op een landelijke uitrol van de Gezonde Basisschool”,

zegt Andrew Simons.
Hij is programmamanager Gezonde Basisschool voor Movare. Deze onderwijskoepel voerde het programma in op drie basisscholen in Landgraaf en één in Brunssum. Op twee scholen betekende dat de introductie van een gezonde lunch in combinatie met meer bewegen; de twee andere scholen kozen alleen voor meer bewegen. Officieel zou het programma op deze vier scholen eind vorig jaar geëindigd zijn, omdat de financiering stopte.

“Alleen het wetenschappelijk onderzoek zou dit jaar doorlopen; later dit jaar worden de eindresultaten van het onderzoek gepresenteerd. Maar sinds september hebben we te maken met positieve krachten: de gemeenten Landgraaf en Brunssum wilden niet dat de Gezonde Basisscholen zouden stoppen. Zij hebben de voortgang van het programma op de vier scholen tot aan de zomervakantie gesubsidieerd.”

Een tweede positieve ontwikkeling is dat uitbreiding van het aantal Gezonde Scholen mogelijk wordt door de Regiodeal Parkstad. Hierin is drie miljoen euro gereserveerd voor de sociaal- economische structuurversterking.

“En één programmalijn is puur gericht op het opschalen van de Gezonde Basisschool”,

zegt Andrew Simons, die benadrukt dat het officiële besluit over de investering medio februari volgt. Dankzij die te verwachten investering komt er in Brunssum één Gezonde Basisschool bij; Heerlen en Kerkrade krijgen elk twee Gezonde Basisscholen. In Landgraaf wordt het aantal Gezonde Basisscholen niet uitgebreid.

“De twee bestaande beweegscholen in Brunssum en Landgraaf gaan wel onderzoeken of zij het volledige pakket gaan aanbieden, dus bewegen met gezonde lunch. Ook de nieuwkomers kiezen voor het volledige pakket.”

Dat geldt eveneens voor de tweede Gezonde Basisschool die Heerlen krijgt.

“De tweede Gezonde Basisschool in Heerlen wordt mogelijk dankzij ondersteuning van het ministerie van Onderwijs. Het ministerie financiert dit uit de middelen van de Gelijke Kansen Alliantie.”

Dankzij diezelfde middelen gaan bovendien een basisschool in Maastricht en één in Sittard-Geleen het programma invoeren. Verder heeft de gemeente Simpelveld besloten om het programma zelf te gaan financieren op twee basisscholen: één in Simpelveld en één in Bocholtz.

Bijzonder is tot slot het onderzoek dat de landelijke overheid start naar de haalbaarheid om het programma landelijk uit te rollen. Zowel de Universiteit Maastricht, Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam werken hier aan mee. Onder leiding van het RIVM gaan zij landelijk de opbrengst van de diverse programma’s op basisscholen gericht op gezondheid met elkaar vergelijken. En er wordt een kosten en baten analyse gemaakt.

“Mogelijk ontstaat zo een beeld van de financiële haalbaarheid van het landelijk uitrollen van de Gezonde Basisschool”,

besluit Andrew Simons.

Meer informatie vindt u op de website van De Gezonde Basisschool van de Toekomst.