Aandacht voor gezonde omgeving kindcentrum Groene Loper tijdens landelijke leernetwerkdag

 

Hoe kun je het gebied rondom het nieuwe integrale kindcentrum aan de Groene Loper zo inrichten, dat dit de gezondheid van mensen bevordert. Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft het consortium RuimteGIDS een checklist ontwikkeld voor de ontwerpers en initiatiefnemers van het centrum. Tijdens de landelijke leernetwerkdag voor de consortia die zich eveneens met een gezonde leefomgeving bezighouden, verzorgde Dorus Gevers van RuimteGIDS een presentatie over deze casus in Maastricht.
Hij is postdoconderzoeker Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker RuimteGIDS. In de kern draait RuimteGIDS om de vraag hoe je gezondheid meeneemt in de stedelijke planning. Ook zes andere consortia in ons land richten zich op deze vraag. Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van deze consortia samen voor een leernetwerkdag. Op 26 september gebeurde dat in Maastricht, waar RuimteGIDS samen met het Brabantse consortium GELIJK voor de organisatie tekende. Zo startte de netwerkdag met een bijeenkomst in de Theresiaschool aan de Groene Loper in Maastricht. Hier gaven deelnemers aan de hand van posters een toelichting op goede methodes om samen te werken aan een gezonde inrichting van de leefomgeving. “Daar zaten hele creatieve ideeën bij, zoals een buurtdagboek. Dat gaat in de buurt echt van hand tot hand en bewoners kunnen daarin zelf opschrijven wat zij denken dat nodig is. In veel consortia staat ontmoeten centraal, evenals het beweeggedrag van mensen. Als mensen buiten meer bewegen, neemt de kans op ontmoeting toe”, vertelt Dorus.

Nicole Stappers gaf tijdens de leernetwerkdag een toelichting op het onderzoek INDIGO naar beweging op de Groene Loper in Maastricht, het gebied dat ontstond na de ondertunneling van de A2. Ook wandelde het gezelschap in herfstachtig weer over die Groene Loper, waar de deelnemers toelichting kregen op het integraal kindcentrum en de activiteiten van het parkpaviljoen die ontmoetingen moeten bevorderen. Verder stond de dag in het teken van de organiserende consortia. Zo gaf Dorus een toelichting op de werkwijze van RuimteGIDS. Hierin zijn onder andere de Universiteit Maastricht en de gemeenten Maastricht en Kerkrade vertegenwoordigd, evenals de GGD Zuid Limburg en Zuyd Hogeschool. Op basis van een regionale kennisagenda die deze partners samen opstelden, werd de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar het vinden van antwoorden op de kennisbehoefte van de regio. Dat gebeurde aan de hand van twee concrete projecten in Maastricht en twee in Kerkrade. Tijdens de bijeenkomst ging Dorus in op de checklist voor het integrale kindcentrum aan de Groene Loper, een van de projecten. Deze checklist kwam tot stand in samenwerking met alle betrokken partijen, inclusief de bewoners. “Het gaat om allerlei specifieke aspecten waar je naar kunt kijken als je de omgeving gezond wil inrichten. Bijvoorbeeld het stimuleren van ontmoeting door het lokale karakter, of elementen van betekenis te behouden in het ontwerp. Inmiddels zijn we in Eygelshoven, waar ook een integraal kindcentrum gepland is, eenzelfde traject gestart.” Tot slot gaat het consortium proberen om op basis van de vier casussen overkoepelende lessen te trekken over wat wel werkt en wat niet in het samenwerken aan een gezonde leefomgeving. “Die klus moet voor 1 december geklaard zijn”, besluit Dorus.