Aanbevelingen voor ouderenzorg om uitbraken infectieziekten tegen te gaan

Wat kan de ouderenzorg doen om uitbraken van Covid-19 en andere infectieziekten zo veel mogelijk te voorkomen? De GGD Zuid Limburg komt binnenkort met een serie aanbevelingen op basis van een onderzoek. Hierin werd samengewerkt met specialisten ouderengeneeskunde van de grote ouderenzorgkoepels in de regio.

Dat vertelt Famke Houben, junior onderzoeker van de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van de GGD. Het onderzoek maakt deel uit van het bredere onderzoek van de afdeling naar infectiepreventie in zorgsectoren buiten het ziekenhuis. Naast de ouderenzorg, gaat het om de gehandicaptenzorg, huisartsenzorg en de GGZ. “In dit onderzoek kijken we op basis van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar manieren waarop infectiepreventie bevorderd kan worden, waarbij vaak het perspectief van zorgprofessionals centraal staat. Zo zijn we gestart met een onderzoek onder huisartsen, die tijdens de pandemie diverse maatregelen hebben getroffen om besmetting te voorkomen. De kernvraag is welke strategieën zij aanbevelen om infectiepreventie in de huisartspraktijk haalbaar te houden.”

Bij het onderzoek naar infectiepreventie in de ouderenzorg werden specialisten ouderengeneeskunde nauw betrokken. De pandemie heeft duidelijk geleid tot meer aandacht voor infectiepreventie en bewustwording op dit gebied, vertelt Famke. “In ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar factoren die infectiepreventie bevorderen en die dat belemmeren. Op beleidsniveau hebben we bijvoorbeeld gekeken naar de hoeveelheid personeelsverplaatsingen en het testbeleid bij opname van nieuwe bewoners. Ook hebben we naar structurele factoren gekeken, zoals de grootte van afdelingen en ventilatiesystemen.”

Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat zorgpersoneel, naast bezoekers, een belangrijke rol speelt in verminderen van de verspreiding van het virus binnen instellingen. “Het is goed dat medewerkers en naasten zich hiervan bewust zijn en dat zij zich zelf goed aan voorzorgsmaatregelen houden.”

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels geanalyseerd, zodat inzichtelijk wordt op welke terreinen verbeteringen mogelijk zijn. Het complete overzicht van adviezen wordt binnenkort gepubliceerd. Door in het onderzoek direct samen te werken met de professionals op de werkvloer, is het mogelijk om praktijk en beleid weer te kunnen door ontwikkelen.