Aan de slag met deskundigheidsbevordering binnen Kansrijke Start

De AWPG Limburg heeft een subsidie ontvangen van de Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ om te besteden aan deskundigheidsbevordering. Het is één van de vier gehonoreerde Kansrijke Initiatieven die zijn ingediend door de Academische Werkplaatsen verbonden aan de Universiteit Maastricht. De subsidie komt voort uit de Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost Nederland (KIA-ZON) met als doel een gezonde regio Zuidoost-Nederland in 2023. De academische werkplaatsen spelen een belangrijke rol in het behalen van de doelen in de KIA-ZON.

De AWPG Limburg richt zich in het eenjarige project op deskundigheidsbevordering binnen Kansrijke Start: de eerste 1.000 dagen van het leven, vanaf moment van bevruchting tot 2e levensjaar van het kind. Deskundigheidsbevordering levert een bijdrage aan de implementatie van werkwijzen en activiteiten binnen Kansrijke Start.

Meer informatie: academischewerkplaats@ggdzl.nl